Institute of Linguistics, Adam Mickiewicz University


Investigationes Linguisticae

  Bulletin devoted to general, comparative and applied linguistics

  Selected: Vol. XVII, 2009
  Table of Contents
  Full Papers
  Reports, Abstracts etc.
  Student Papers
  Varia Linguisticae

  General Information
  Announcements
  Lista recenzentów
  Guidelines for Authors
  Editoral Committee
  CL-A 2010 - Instructions
  Contact

  Archive (electronic)
 Volume XXX - 2014 (new)
 Volume XXIX - 2013
 Volume XXVIII - 2013
 Volume XXVII - 2012
 Volume XXVI - 2012
 Volume XXV - 2012
 Volume XXIV - 2011
 Volume XXIII - 2011
 Volume XXII - 2010
 Volume XXI - 2010
 Volume XX - 2010
 Volume XIX - 2010
 Volume XVIII - 2009
 Volume XVII - 2009
 Volume XVI - 2008
 Volume XV - 2007
 Volume XIV - 2006
 Volume XIII - 2006
 Volume XII - 2005
 Volume XI - 2004
 Volume X - 2004
 Volume IX - 2003
 Volume VIII - 2002
 Volume - 0000

  Archive (printed)
 Volume VII - 1999
 Volume VI - 1999
 Volume V - 1999
 Volume IV - 1998
 Volume III - 1998
 Volume II - 1997
 Volume I - 1995
     
 
Volume XVII, 2009: Zeszyt Specjalny Zakładu Legilingwistyki
Table of Contents


Czyn i osoba w akcie normatywnym, czyli co znaczy zwrot ma prawo w Konstytucji III Rzeczypospolitej
Maria Teresa Lizisowa (ul. Dobrego Pasterza 29/24, 31-416 Kraków)

Download document

Other articles by this author | Add to Quick Links

Source: Investigationes Linguisticae, Volume XVII, 2009, pp. 141-151
Category: Full Papers

Language: Polish

English Abstract:

Problem badawczy sformułowany w temacie artykułu dotyczy związków między treścią zawartą w przepisach a formą wypowiedzi. Przedmiotem analizy jest semantyka czasownika modalnego w zdaniach normatywnych. W artykule przedstawiono, jak w struktury języka aktu ustawodawczego są wpisane filozofia prawa, ideologiczne założenia ustawodawcze i tradycja polskiego języka prawnego.

BibTeX Entry:

@article{ Lizisowa_17,
 author="Maria Teresa Lizisowa",
 title= "Czyn i osoba w akcie normatywnym, czyli co znaczy zwrot ma prawo w Konstytucji III Rzeczypospolitej",
 journal="Investigationes Linguisticae",
 volume="17",
 pages="141--151",
 year="2009",
 url="http://inveling.amu.edu.pl./index.php?direct=206" }
     
Quick Search
  Search in
  Results per page

Quick Links
No articles have been added to Quick Links. Use "Add to Quick Links" in the article details.


Get Acrobat Reader
Get Ghostscript
Copyright © Institute of Linguistics, Adam Mickiewicz University
Design and programming by Marcin Junczys-Dowmunt